R 153/2011; Bolestné. Náhrada škody. Náhrada za ztrátu na výdělku. Pracovní úraz. Promlčení. Ztížení společenského uplatnění

R 153/2011  Bolestné. Náhrada škody. Náhrada za ztrá…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 153/2011 Sb. rozh.
Při úvaze o tom, kdy se poškozený doví o škodě spočívající ve ztížení společenského uplatnění, je třeba zaměřit pozornost nikoliv abstraktně na ustálení zdravotního stavu obecně jako takového, nýbrž na to, kdy se zdravotní stav poškozeného ustálil natolik, aby bylo možné poprvé konkrétně hodnotit ztížení společenského uplatnění vyjádřené jednotlivými položkami přílohy č. 2 k vyhlášce č. 440/2001 Sb., a kdy tedy bylo lze na základě skutkových okolností, které měl poškozený k dispozici, objektivně provést jeho ohodnocení.
Na ustálení zdravotního stavu poškozeného nelze usuzovat zpětně z poznatků o vývoji zdravotního stavu získaných po skončení léčby v dalším období na základě zhoršení, které nebylo původně předpokládáno.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Zákony a judikatura 2017-2018 | Zákony, judikatura a literatura 2017-2018
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • denní aktualizace dle Sbírky zákonů
  • aktuální znění právních předpisů 
  • časové verze se zvýrazněním změn
  • modularita obsahu
  • více...
 
 Nahoru