Input:

153/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod Garance

č. 153/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Článek I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:
KOVO podnik zahraničního obchodu.
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz výrobků elektroniky a slaboproudé techniky, rozhlasových a televizních vysílacích středisek výrobků měřící techniky a automatizace, výrobků zdravotnické techniky, zařízení nemocnic, kancelářských a matematických strojů, jakož i zařízení na výrobu radiopřijímačů, televizorů, magnetofonů, gramofonů a jejich součástek.
K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací