Input:

153/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí, platné do 31.12.1994 Archiv

č. 153/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí, platné do 31.12.1994
[zrušeno č. 222/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 11. prosince 1961
o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 17 odst. 1 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se