Input:

153/1960 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru Archiv

č. 153/1960 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 24. října 1960,
kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru.
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 171/1958 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru, se doplňuje takto:
Za § 14 se vkládají, včetně nadpisu, ustanovení §§ 14 a) až c) tohoto znění:
„Postup při přejímce a majetkové sankce z odpovědnosti za vady, způsobené pruhovitostí umělého viskózového hedvábí a polyamidových vláken
§ 14a
(1)  Ke zjištění, zda dodávka umělého hedvábí viskózového nebo polyamidových vláken má vlastnosti, které by mohly způsobit pruhovitost tkaniny nebo úpletu, zhotoví odběratel do 14 dnů po obdržení dodávky pokusný úplet z vlákna, odebraného v rozsahu a způsobem stanoveným v technické normě pro odběr vzorků1a vybarví úplet
a)  jde-li o viskózové hedvábí schválenou saturnovou modří L 4 G, případně jiným barvivem dohodnutým s dodavatelem,
b)  jde-li o polyamidové vlákno barvivem dohodnutým s dodavatelem.
(2)  Zjistí-li