Input:

152/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků Garance

č. 152/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 SB., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Článek I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků, se změní takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:
TECHNOEXPORT, podnik zahraničního obchodu.
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz strojů a zařízení pro chemický průmysl, včetně zařízení pro průmysl gumárenský, dále pro průmysl papíru a celulózy, jakož i pro průmysl potravinářský.
K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.“
3. § 4 zní:
㤠4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.