Input:

152/1961 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, platné do 30.11.1962 Archiv

č. 152/1961 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, platné do 30.11.1962
VYHLÁŠKA
ministerstva výstavby
ze dne 30. listopadu 1961
o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.
Ministerstvo výstavby v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Ustanovení § 32 odst. 5 vyhlášky ministerstva stavebnictví č. 231/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a zní takto:
„(5)  Po předchozím souhlasu okresního národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy) mohou být výjimečně odevzdány a převzaty nedokončené objekty bytové a občanské výstavby zahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby, pokud k jejich úplnému dokončení chybí:
a)  výtahy,
b)  zařízení vzduchotechnická,
c)  zařízení CO,
d)  portály v obchodních