Input:

151/1969 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení, ve znění účinném k 1.7.1979, platné do 31.5.2010 Archiv

č. 151/1969 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení, ve znění účinném k 1.7.1979, platné do 31.5.2010
[zrušeno č. 73/2010 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 12. prosince 1969,
kterou se určují vyhrazená technická zařízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/1979 Sb.
(k 1.7.1979)
ruší § 1 písm. a)
19/1979 Sb.
(k 1.7.1979)
ruší § 1 písm. b)
20/1979 Sb.
(k 1.7.1979)
ruší § 1 písm. c)
21/1979 Sb.
(k 1.7.1979)
ruší § 1 písm. d)
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány:
§ 1
Za vyhrazená technická zařízení se považují zařízení, která mohou způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví nebo majetku, jejichž projektanti, výrobci včetně montážních organizací

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací