Input:

151/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970 Garance

č. 151/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. prosince 1968
o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970
V zájmu hospodárnějšího rozvržení pracovní doby a proto, aby, pracující mohli lépe využít dnů pracovního klidu k oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh ministerstva práce a sociálních věcí (§ 94 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) usnesením ze dne 11. listopadu 1968 č. 400, že
1. v roce 1968
a) pracovní volno ze soboty 21. prosince se přesouvá na pondělí 23. prosince a pracovní volno z neděle 22. prosince se přesouvá na úterý 24. prosince. Pracovní doba z pondělí 23. prosince se přesouvá na sobotu 21. prosince a pracovní doba z úterý 24. prosince se přesouvá na neděli 22. prosince;
b) pracovní volno ze soboty 28. prosince se přesouvá na pondělí 30. prosince a pracovní volno z neděle 29. prosince se přesouvá na úterý 31. prosince. Pracovní doba z pondělí 30. prosince se přesouvá na sobotu 28. a pracovní doba z úterý 31. prosince se přesouvá na neděli 29. prosince;
2. v roce 1969
a) pracovní volno z neděle 4. května se přesouvá na pátek 2. května a pracovní doba z pátku 2. května se přesouvá na neděli 4. května;
b) pracovní volno z neděle 26. října se přesouvá na pondělí 27. října a pracovní volno ze soboty 25. října se přesouvá na neděli 26. října. Pracovní doba z pondělí 27 října se přesouvá na sobotu 25. října;
c) pracovní volno ze soboty 27. prosince se přesouvá na středu 24. prosince a pracovní volno z neděle 28. prosince se přesouvá na sobotu 27. prosince. Pracovní doba ze středy 24. prosince se přesouvá na neděli 28. prosince;
d) pracovní volno ze soboty 3. ledna 1970 se přesouvá na středu 31. prosince 1969 a pracovní volno z neděle 4. ledna se přesouvá na pátek 2. ledna 1970. Pracovní doba ze středy 31. prosince 1969 se přesouvá na sobotu 3. ledna 1970 a pracovní doba z pátku 2. ledna se přesouvá na neděli 4. ledna 1970;
3. pokud na některé ze sobot, jichž se týkají přesuny uvedené v předchozích bodech, nepřipadá pracovníkům podle pravidelného rozvrhu jejich pracovní volno, přesouvá se obdobně pracovní doba, která jim připadá na tyto soboty;
4. pracovníkům, kterým