Input:

151/1961 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů, platné do 3.6.1970 Archiv

č. 151/1961 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů, platné do 3.6.1970
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti a generálního prokurátora
ze dne 28. prosince 1961
o rejstříku trestů
Ministr spravedlnosti a generální prokurátor stanoví k provedení zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
§ 1
Rejstřík trestů vede Generální prokuratura.
§ 2
(1)  Do rejstříku trestů se zapisují pravomocná odsouzení pro trestný čin, a to i když od potrestání bylo upuštěno.
(2)  Rozhodnutí místního lidového soudu o trestném činu se do rejstříku trestů nezapisují.
(3)  Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též odsouzení vyslovená cizozemskými soudy.
§ 3
Zápisy týkající se osob, které zemřely nebo jsou starší 80 let, se z rejstříku trestů odstraňují.
§ 4
Soudy a jiné státní orgány jsou bezodkladně povinny sdělovat Generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu