15/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 15/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky podepsal prezident republiky dne 24. října 2017 listinu o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra1) , podepsané v Rijádu dne
 
 Nahoru