15/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

15/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 15/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. ledna 2016 byla ve Znojmě podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.
S Rámcovou smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Rámcová smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 9. prosince 2016.
České znění Rámcové smlouvy se vyhlašuje současně.

  
Rámcová smlouva
mezi
Českou republikou
a
Rakouskou republikou
o
přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

  
Česká republika
a
Rakouská republika,
dále jen „smluvní strany“

uvědomujíce si stoupající pohyb osob mezi oběma státy a s vědomím
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru