15/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 15/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část druhou
159/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část první
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 159/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 179/2005 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 503/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl. IV
V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých
 
 Nahoru