Input:

R 15/1968; Výživné dětí Garance

č. 15/1968 Sb. rozh.
K výkladu § 50 odst. 1 a § 86 odst. 1 zák. o rod.1
Část výdělku docílenou za přesčasové hodiny nelze vylučovat ze základu, rozhodného pro určení výživného, nutno však přihlédnout k tomu, že zvýšené vypětí v práci mohlo zvyšovat i vlastní životní náklady otce a tím vlastně ovlivňovat jeho schopnosti přispívat na výživu dětí.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. října 1967, 5 Cz 115/67.)
Rozsudkem okresního soudu v Lounech byl otec uznán povinným přispívat na výživu dvou nezletilých dětí od 1. 11. 1966 po 350,- Kčs měsíčně a za měsíc říjen doplatit 365,- Kčs.
Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedeným rozhodnutím byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Okresní soud především pochybil, když ve věci rozhodl, aniž si spolehlivě objasnil, zda jsou dány zákonné důvody pro rozhodnutí o výchově a výživě nezletilých dětí, případně jen o vyživovací povinnosti. Ze spisu není zatím zřejmé, zda lze vztah rodičů dětí, kteří patrně žijí ve společné domácnosti, posuzovat jako vztah, kdy "rodiče spolu nežijí" (srov. ustanovení § 50 odst. 1 a § 86 odst. 1 zák. o rod.). Přitom je nutno uvážit, že pouhé společné bydlení v jednom bytě ještě nemusí znamenat, že by nebyla dána podmínka pro úpravu výchovy a výživy. V případě, že rodiče spolu nežijí, nemohl by se soud omezit jen na rozhodnutí o návrhu matky na určení výživného, neboť v takovém případě by byl povinen podle § 50 odst. 1 zák. o rod. upravit i bez návrhu práva a povinnosti rodičů k dětem v širším rozsahu, zejména rozhodnout o tom, komu se děti svěřují do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jejich výživu. Pouze v tom případě, že rodiče spolu žijí, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilým dětem, mohl by se soud omezit jenom na úpravu vyživovací povinnosti ve smyslu § 86 odst. 2 zák. o rod.
Podle ustanovení § 85 odst. 2 a 3 zák. o rod. přispívají oba rodiče na výživu svých dětí podle svých schopností a možností a při rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o děti osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči o společnou domácnost. Ustanovení § 96 odst. 1 (věta první) zák. o rod. jsou pak dána hlediska pro určení výživného, kterými jsou odůvodněné potřeby nezletilých dětí a schopnosti a možnosti povinných osob.
Se zřetelem k uvedeným zákonným ustanovením nebyla věc okresním soudem náležitě posuzována. Ačkoliv

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací