Input:

15/1957 Sb., Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda Garance

č. 15/1957 Sb., Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1957
o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I
Se státními cenami Klementa Gottwalda udělovanými podle vládního nařízení č. 147/1950 Sb., o státních cenách, a vládního nařízení č. 7/1955 Sb., o státních cenách Klementa Gottwalda, jsou spojeny odměny, které činí
v prvé skupině (díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických) 40 000 Kčs,
v druhé skupině (vynikající vynálezy a zdokonalení metod výrobních procesů) 30 000 Kčs,
v třetí skupině (díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umění a dokumentární