Input:

15/1956 Sb., Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu, platné do 27.12.1958 Archiv

č. 15/1956 Sb., Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu, platné do 27.12.1958
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. dubna 1956
o čestných uznáních a v tělesné výchově a sportu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, ve znění zákonného patření předsednictva Národního shromáždění č. 14/1956 Sb.:
§ 1.
Pro ocenění sportovců, cvičitelů, trenérů a jiných tělovýchovných pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj a úspěchy tělesné výchovy a sportu.
1.  zavádějí se čestné tituly
a)  „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu”,
b)  „Zasloužilý mistr sportu”,
c)  „Zasloužilý cvičitel”,
d)  „Zasloužilý trenér”,
e)  „Mistr sportu”,
f)  „Vzorný cvičitel”,
g)  „Vzorný trenér”;
2.  projevuje se veřejné uznání.
Čestné tituly.
§ 2.
(1)  Čestný titul „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu” se uděluje zvlášť zasloužilým a mimořádně vynikajícím pracovníkům v tělesné výchově a sportu, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 15 let a významně přispěli k úspěchům, dosaženým československou tělesnou výchovou a sportem.
(2)  Tento čestný titul uděluje president republiky na návrh vlády.
§ 3.
(1)  Čestný titul „Zasloužilý mistr sportu” se uděluje zvlášť vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli mimořádných sportovních úspěchů a proslavili jméno československé tělesné výchovy a sportu.
(2)  Čestné tituly !Zasloužilý cvičitel” a „Zasloužilý trenér” se udělují zvlášť zasloužilým a vynikajícím cvičitelům a trenérům, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 10 let, zvlášť vynikli v nadšené cvičitelské (trenérské) činnosti a vychovali více vynikajících cvičenců a sportovců nebo celých kolektivů.
(3)  Tyto čestné tituly uděluje vláda na návrh Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.
§ 4.
(1)  Čestný titul „Mistr sportu” se uděluje vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli vysokého sportovního mistrovství a mimořádných sportovních výsledků.
(2)  Čestné tituly „Vzorný cvičitel” a „Vzorný trenér” se udělují cvičitelům a trenérům,