Input:

R 15/1955 (tr.); Garance

č. 15/1955 Sb. rozh. tr.
Ani po podání žaloby nemůže být vydán příkaz soudu (předsedy senátu) k zatčení obviněného bez návrhu prokurátora.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 15. října 1954 5 To 190/54.)
Obviněný byl žalován okresním prokurátorem v Olomouci pro trestné činy podílnictví podle § 250 odst. 1 tr. zák. a pro přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr. Na základě podané žaloby nařídil lidový soud v Olomouci hlavní líčení na 19. května 1954, které však nemohlo být konáno, protože obviněnému nemohlo být doručeno předvolání k hlavnímu líčení pro neznámé jeho bydliště. Lidový soud proto zahájil pátrání po pobytu obviněného dotazem na bezpečnostní úřad, jímž bylo sděleno, že se obviněný s místa svého posledního bydliště odhlásií k trvalému pobytu v Orlové a že tam je zaměstnán na dole. Soud proto nařídil nové hlavní líčení na 30. června 1954, k němuž se obviněný nedostavil, protože mu opět nebylo ddtučeno předvolání. Proto nařídil nové hlavní líčení na 29. září 1954 a zařídil doručení předvolání obviněného prostřednictvím bezpečnostního úřadu. Předvolání však bylo vráceno se sdělením, že obviněný v Orlové rozvázal pracovní poměr a změnil znovu bydliště, jež bylo ve sdělení blíže označeno.
Lidový soud v Olomouci na to při hlavním líčení dne 29. září 1954 vyhlásil usnesení, že se obviněný bere podle § 96 odst. 2 písm. a), c) tr. ř. do vazby. Usnesení to udůvodnil tím, že obviněný mění stále svoje bydliště, takže ho nebylo možno řádně předvolat k hlavnímu líčení a je proto důvodně podezřelý, že uprchne (§ 96 odst. 2 písm. a) tr. ř.). Kromě toho se zřetelem na zprávu o špatné pověsti obviněného a vzhledem k tomu, že podle výpisu z rejstříku trestů byl obviněný již několikrát trestán, zejména též pro majetkové delikty a z posledního trestu byl propuštěn teprve 29. března 1954, je odůvodněna i obava, že se znovu, dopustí trestného činu, který spáchal (§ 96 odst. 2 písm. c) tr. ř.). Dne 9. října 1954 vydal pak lidový soud příkaz k zatčení obviněného, který 5. listopadu 1954 byl bezpečnostním orgánem