Input:

15/1953 Sb., Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 15/1953 Sb., Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory, platné do 31.12.1992
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. března 1953
o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1)  Soudní a notářské ověření opisů (fotokopií) listin a podpisů na listinách lze nahradit ověřením místního národního výboru, pokud nejde o listiny, jichž má být použito v cizině.
(2)  Toto ověřování provádějí na žádost všechny místní národní výbory pověřené vedením matrik. Nemůže-li místní národní výbor z jazykových důvodů ověření bezpečně provést, odkáže žadatele na lidový