Input:

148/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu Archiv

č. 148/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu
[zrušeno č. 542/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o zřízení ŠKODAEXPORTU, podniku zahraničního obchodu
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik pro zahraniční obchod, jehož název zní „ŠKODAEXPORT, podnik zahraničního obchodu“ (dále jen „podnik“).
§ 2
(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz energetických, hutních a metalurgických zařízení (elektráren, válcoven, sléváren, oceláren, hutních kombinátů, koksoven, hliníkáren, závodů strojírenské metalurgie), tabákových strojů, elektrických lokomotiv a trolejbusů, jakož i zařízení na výrobu různých strojů a přístrojů pro slévárenský, hutní, elektrárenský, textilní, potravinářský, chemický a gumárenský průmysl i na výrobu spalovacích a elektrických motorů, různých agregátů i jiných strojů, strojírenského zařízení a přístrojů.
(2) K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.
(3) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz nebo dovoz je podniku vyhrazen, stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(4) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.
§ 3
Sídlem podniku je Praha.
§ 4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.
(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.
(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.
(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.
§ 5
(1) Podnik řídí generální ředitel jmenovaný ministrem zahraničního obchodu a jemu osobně odpovědný.
(2) Generální ředitel zastupuje podnik

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací