Input:

148/1960 Sb., Vyhláška rady Východočeského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 148/1960 Sb., Vyhláška rady Východočeského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové
ze dne 29. srpna 1960,
kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně.
§ 1