147/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

147/2017 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb.,…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 147/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se slova „obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích“ nahrazují slovy „státu, obce nebo kraje“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
 
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru