Input:

147/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech, platné do 10.5.1970 Archiv

č. 147/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech, platné do 10.5.1970
[zrušeno č. 44/1970 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí
ze dne 12. listopadu 1968,
jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:
Článek 1
Vyhláška č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Pasy opravňují k cestě do ciziny, jen jsou-li opatřeny výjezdní doložkou, která obsahuje výslovné údaje, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí. Udělení výjezdní doložky může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být zrušena

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací