Input:

146/1968 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě Garance

č. 146/1968 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 25. října 1968,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 10 odst. 2 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
Článek I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě, se mění a doplňuje takto:
1. § 16 odst. 2 zní:
„(2) Jiné organizace mohou provádět přes hranice státu1
a) bez povolení hromadnou a nehromadnou dopravu osob pro