Input:

145/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú.l., o dodávkách samovazačných motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách Archiv

č. 145/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú.l., o dodávkách samovazačných motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 26. září 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle