144/2019 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 144/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. června 2019
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
 
 Nahoru