Input:

144/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat Garance

č. 144/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
[zrušeno nepřímo č. 87/1987 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
ze dne 9. prosince 1969,
kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat
Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky podle čl. 9 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o Československé federaci, a v