Input:

144/1968 Sb., Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice, platné do 7.2.1991 Archiv

č. 144/1968 Sb., Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice, platné do 7.2.1991
[zrušeno č. 23/1991 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 27. října 1968
o postavení národností v Československé socialistické republice
Národní shromáždění Československé socialistické republiky
majíc na zřeteli, že pracující lid Československé socialistické republiky, který je zdrojem veškeré státní moci, tvoří ve společné vlasti a v nerozlučné pospolitosti spolu s českým a slovenským národem též národnosti maďarská, německá, polská a ukrajinská (rusínská) a že se tyto národnosti v duchu politiky Národní fronty tvořivě podílejí na rozvoji země a rozvíjejí přitom i vlastní formy národního života,
ve snaze dále prohloubit a upevnit bratrské spolužití a solidaritu národů a národností a zabezpečit národnostem účast na státní moci a poskytnout jim účinné záruky dalšího rozvoje,
usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. 1
Československá socialistická republika, jako společný stát českého a slovenského národa a národností žijících na jeho území, v duchu socialistické demokracie a internacionalismu zabezpečuje maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti možnosti a prostředky všestranného rozvoje.
Čl. 2
Národnosti jsou přiměřeně ke své početnosti zastoupeny v zastupitelských sborech a jiných volených orgánech.
Čl. 3
(1) Občanům maďarské,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací