142/2019 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 142/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 28. května 2019
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
 
 Nahoru