142/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 142/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. května 2017
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 - 2018, uzavřená dne 18. 1. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů - Asociací sklářského a keramického
 
 Nahoru