Input:

141/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Garance

č. 141/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. května 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 9. 4. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

  
2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12.