141/2018 Sb., Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 141/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018
o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 221 odst. 5:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku (dále jen „oznámení“), jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby.
§ 2
Oznámení
Osoba oprávněná poskytovat platební služby předkládá České národní bance oznámení zahrnující v části
a) A úvodní oznámení,
b) B průběžné oznámení a
c) C závěrečné oznámení.
§ 3
Podrobnosti náležitostí oznámení
Osoba oprávněná poskytovat platební služby podává oznámení na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této
 
 Nahoru