Input:

141/1968 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady Garance

č. 141/1968 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně
ze dne 8. října 1968,
kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
§ 1
Rada Jihomoravského krajského národního výboru v Brně určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním