Input:

141/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev Archiv

č. 141/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 30. června 1964,
o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství a s ministerstvem potravinářského průmyslu vyhlašuje na základě usnesení, které učinila vláda dne 25. března 1964 podle § 5 a 6 zákona č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví:
§ 1
K § 5 odst. 1 vyhlášky ministerstva financí č. 211/1959 Ú. l., o povinném pojištění jednotných