141/1961 Sb., Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění účinném k 13.8.2017

141/1961 Sb., Zákon o trestním řízení soudním  (trestní řá…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 141/1961 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 1961
o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/1965 Sb.
(k 1.8.1965)
mění, doplňuje
ÚZ 109/1965 Sb.
 
 
58/1969 Sb.
(k 1.7.1969)
ruší § 371 až 374
149/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění, doplňuje
ÚZ 32/1970 Sb.
 
 
48/1973 Sb.
(k 1.7.1973)
mění, doplňuje
ÚZ 148/1973 Sb.
 
 
29/1978 Sb.
(k 1.7.1978)
doplňuje
43/1980 Sb.
(k 24.4.1980)
mění, doplňuje
159/1989 Sb.
(k 1.2.1990)
mění
178/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění, doplňuje
303/1990 Sb.
(k 20.7.1990)
mění, doplňuje
558/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 158/1992 Sb.
 
 
25/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
115/1993 Sb.
(k 15.4.1993)
doplňuje
292/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje, vypouští § 132, § 163, § 212, § 241, § 324 a § 358
ÚZ 69/1994 Sb.
 
 
154/1994 Sb.
(k 30.7.1994)
doplňuje
nález ÚS
214/1994 Sb.
(k 1.3.1995)
ruší ustanovení § 55 odst. 2, část § 74 odst. 1 a § 209
nález ÚS
8/1995 Sb.
(k 6.2.1995)
nepřímo, viz text, § 324 není nadále vypuštěn (bod 198 novely 292/1993 Sb. je zrušen)
152/1995 Sb.
(k 1.9.1995)
mění, doplňuje
150/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
mění, doplňuje
209/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
148/1998 Sb.
(k 1.11.1998)
mění
166/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
191/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (5 novelizačních bodů - v souvislosti se zákonem o poštovních službách)
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 272 doplňuje odst. 2
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
v § 59 mění odst. 1)
nález ÚS
77/2001 Sb.
(k 23.2.2001)
ruší § 44 odst. 2
144/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 73a odst. 1, § 163a odst. 1
265/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, 281 novelizačních bodů
nález ÚS
424/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
ruší § 272 a § 276 větu čtvrtou
ÚZ 43/2002 Sb.
 
 
200/2002 Sb.
(k 24.5.2002)
mění § 36a odst. 2 písm. c), § 72 odst. 1, § 151 odst. 6, § 265b odst. 1 písmena k) a l), § 265d odst. 2, V § 265l se doplňuje odst. 4, § 314d odst. 2, ruší § 359, § 363
200/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 384 doplňuje větu v odst. 1 a doplňuje odst. 5 a 6
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 59 vkládá nový odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 349a odst. 1 první větě nahrazuje slova „okresní úřad“
218/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, též ruší § 292 až 301 a § 354 až 357, 14 novelizačních bodů
279/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 47, vkládá § 47a, nové znění § 348 a § 349, ruší § 349a
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
doplňuje slova v §151 odst. 2
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 79c odst. 1
283/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
celkem 26 novelizačních bodů;
též vkládá § 11a, 44a, § 71a, § 152a, § 179g a 179h a 364h
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
20 novelizačních bodů celkem
539/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, viz čl. I body 3 a 8 až 12 novely
587/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 328 a § 340
nález ÚS
45/2005 Sb.
(k 30.9.2005)
ruší § 146 odst. 2
nález ÚS
239/2005 Sb.
(k 17.6.2005)
v § 242 ruší odst. 2
394/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 146 doplňuje odst. 2, mění § 146a
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8, 17, 65, 99, 200, 201, nahrazuje slova, v § 35 ruší odst. 4, v § 50 ruší odst. 3, vkládá § 51b, v § 55 odst. 2 mění poslední větu, ruší § 198a
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
vkládá § 85b, mění § 85c, § 151 odst. 2, § 160 odst. 2 a § 176 odst. 1, v § 179d doplňuje odst. 3
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 47 odst. 5
113/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 47 odst. 5 vkládá písm. d)
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 37 odst. 1, § 100 odst. 1 a 2, § 163 odst. 1, § 247 odst. 2
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 350b odst. 4 nahrazuje slova (pozn. Fulsoftu: tuto změnu nelze provést, neboť pochybením zákonodárce se mění neexistující znění) a vkládá odst. 5
253/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 42 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
321/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
ruší v § 27c větu druhou; mění § 114 odst. 2, odst. 4 a 5, § 158 odst. 3 písm. f)
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 379, § 386, § 405, § 409, § 411 § 427; vkládá nový § 378a, § 404a, § 408a a § 441a; nové přechodné ustanovení
179/2007 Sb.
(k 12.7.2007)
v § 446 vkládá slova
345/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 36 odst. 4 písm. e), § 151 odst. 2, § 350b, § 350g, § 350h odst. 1, § 387 odst. 1, § 393 odst. 1 písm. f; vkládá oddíl devátý (§ 460o až § 460y)
nález ÚS
90/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší v § 398 odst. 6 větu první a v § 400 odst. 1
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá nový § 468a
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 36 odst. 4 písm. f), § 142 odst. 2, § 178 odst. 1, § 239, § 351a, § 353, § 354 až § 357
135/2008 Sb.
(k 10.5.2008)
v § 158e odst. 1 vkládá slova
177/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 8 odst. 3 a § 88; vkládá v § 30 odst. 4 a §§ 314l až 314n
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 12 odst. 2, § 55 odst. 2, § 62 odst. 1, § 69 odst. 4, § 83c odst. 2, § 105 odst. 1, § 146a odst. 1, § 158e odst. 3, 5 a 6, § 179b odst. 4, § 200 odst. 1; vkládá nový § 81b a § 102a
ve znění zák. č. 480/2008 Sb.
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 62 odst. 1
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
v § 28 odst. 1 nahrazuje slova
457/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 41 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
480/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 161
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 180 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; celkem 72 novelizačních bodů
52/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 8a a § 378 odst. 1; vkládá nové § 8b a § 8c
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
v § 62 vkládá nový odst. 3
272/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 12 odst. 2, § 158b odst. 1, § 161 odst. 3 a 4, § 179a odst. 3
306/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 152, § 155, § 460z; vkládá nový § 334h
nález ÚS
163/2010 Sb.
(k 26.5.2010)
v § 74 odst. 2 ruší část věty druhé
197/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 73, § 73a, § 73b odst. 2, § 146a, § 429a, § 441 odst. 2, § 443 odst. 1 písm. b), § 460a odst. 3, § 460f odst. 1, § 460i odst. 1; vkládá v části první hlavě čtvrté nový oddíl třetí a nový § 333a
nález ÚS
219/2010 Sb.
(k 8.7.2010)
ruší část § 83a odst. 1
150/2011 Sb.
(k 22.6.2011)
mění § 350g odst. 2 a § 434; vkládá nové § 378b až 378f
181/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 39 novelizačních bodů
207/2011 Sb.
(k 3.8.2011)
mění § 8a odst. 1, § 8b, § 8c, § 378 odst. 1; vkládá nový § 8d
330/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 152, § 155, § 156, § 306a, § 334a, § 334f, § 334g, § 340b, § 351a
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 12 odst. 2, § 158, § 158b odst. 1, § 158e, § 160, § 161, § 164, § 179a odst. 3, § 314d odst. 2
348/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 339 odst. 3 a § 350b odst. 5
357/2011 Sb.
(k 27.4.2012)
mění § 364a
459/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 159 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
43/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
ruší § 88a
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem 60 novelizačních bodů
273/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
vkládá § 88a; mění § 314l, § 314m odst. 1 a § 314n odst. 1
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 125 odst. 1, § 228 odst. 4, § 314e odst. 5, § 331 odst. 1, § 332 odst. 1, § 340b, § 344; vkládá nový § 333b a § 359
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění, celkem 44 novelizačních bodů
105/2013 Sb.
(k 30.4.2013)
mění § 460y odst. 1
105/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 28 a § 166 odst. 1
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; v části čtvrté ruší hlavu dvacátou pátou
141/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění § 2 odst. 13, § 28, § 33, § 70, § 76 odst. 5
77/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
vkládá v § 88n odst. 5
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění, celkem 69 novelizačních bodů
150/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
163/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
243/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 12 odst. 2 písm. d)
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 81b odst. 1 a § 87a odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 59, § 85b odst. 4 a 6 a § 267 odst. 1
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 8 odst. 2
455/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění § 17 odst. 1, § 88 odst. 9 a § 88a odst. 3
55/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění, celkem 89 novelizačních bodů
56/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 51a, § 103a, § 158 odst. 9, § 164 odst. 1, § 183a odst. 2 a 3 a § 215 odst. 2
57/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění § 33 odst. 5, § 69, § 76 odst. 6, § 202; vkládá § 76b a § 466a
58/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
vkládá nový § 324a - dosud neuvedeno
59/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 43 odst. 1, § 46 a § 343 - dosud neuvedeno
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 11, § 159a, § 159b, § 160, § 171, § 173, § 224, § 255, § 257 a § 314r
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění § 17 odst. 1 písm. b) a c)
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 17 odst. 1 písm. b) - dosud neuvedeno
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
(1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.
(2) Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.
§ 2
Základní zásady trestního řízení
(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.
(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.
(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví; pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru