Input:

141/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží Garance

č. 141/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. června 1946
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
Viz částka 58/1946