Input:

140/1993 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické repubiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní Garance

č. 140/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 26. dubna 1993,
kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 47 a 49 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
Oddíl 1
§ 1
Za přírodní léčivé zdroje se prohlašují
a) pramen S 5 (vrt BVJ 624 D) nacházející se na pozemkové parcele č. 1760 katastrálního území obce Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště; přírodní léčivý zdroj je přírodní prostá sirná léčivá minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodnohořečnatého typu, studená, hypotonická;
b) pramen S 6 (vrt BVJ 700) nacházející se na pozemkové parcele č. 1760 katastrálního území obce Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště; přírodní léčivý zdroj je přírodní prostá sirná léčivá minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodnohořečnatého typu, studená, hypotonická.
§ 2
Za přírodní minerální vody stolní se prohlašují
a) pramen Hoštěc nacházející se na pozemkové parcele č. 136 katastrálního území obce Hoštěc, okres Karlovy Vary; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná železnatá kyselka hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická;
b) pramen Ilsano I nacházející se na pozemkové parcele č. 151/2 (čp. 42) katastrálního území obce Dolní Kramolín, okres Tachov; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická;
c) pramen Ilsano II (vrt HJ 1) nacházející se na pozemkové parcele 153/2 katastrálního území obce Dolní Kramolín, okres Tachov; přírodní minerální voda stolní je prostá železnatá kyselka hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická;
d) pramen Evženka II (vrt BJ 1) nacházející se na pozemkové parcele č. 1203 katastrálního území obce Klášterec nad Ohří, okres Chomutov; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny křemičité, studená, hypotonická;
e) pramen Nová Poděbradka II (vrt BJ 15) nacházející se na pozemkové parcele č. 427 katastrálního území obce Velké Zboží (Poděbrady), okres Nymburk; přírodní minerální voda stolní je slabě mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenatého typu, studená, hypotonická;
f) pramen S 1 nacházející se na pozemkové parcele č.