14/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 14/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2014 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 8. února 2019 oznámila Česká republika v souladu s článkem 2 odstavce 3 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 generálnímu tajemníkovi Rady Evropy nové znění části Přílohy A, která se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2
 
 Nahoru