14/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

14/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 14/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi
Ministerstvem zemědělství České republiky
a
Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky
o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
Ministerstvo lesního hospodářství Bělorusko republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky, dále jen „Strany“)
vyjadřujíce záměr postupně a na dlouhodobém základě rozvíjet oboustrannou spolupráci v
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru