14/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 14/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi
Ministerstvem zemědělství České republiky
a
Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky
o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
Ministerstvo lesního hospodářství Bělorusko republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky, dále jen „Strany“)
vyjadřujíce záměr postupně a na dlouhodobém základě rozvíjet oboustrannou spolupráci v oblasti lesního hospodářství,
se dohodly na následujícím:

  
Článek 1
Strany budou spolupracovat v oblasti lesního hospodářství na základě rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu v souladu s platnou legislativou a předpisy zemí Stran,
  
Článek 2
1. Vzájemná spolupráce mezí Stranami bude probíhat v následujících směrech:
1.1. administrativní, právní a ekonomické aspekty správy lesů;
1.2. multifunkční užívání lesů a posílení ekologických funkcí lesů;
1.3. zachování genofondu a zlepšení druhové skladby lesů;
1.4. obnova lesů;
1.5. ochrana lesů před požáry;
1.6. inventarizace lesních zdrojů a hospodářská úprava lesů:
1.7. ochrana lesů před škůdci a nemocemi;
1.8. řízení myslivosti;
1.9. monitoring tesů.
2. Další směry spolupráce mohou být doplněny do této Dohody na základě vzájemného souhlasu Stran.
  
Článek 3
1. Spolupráce mezí Stranami bude v rámci této Dohody probíhat v následujících formách:
1.1. výměna zkušeností z činnosti ve směrech uvedených ve článku 2 této Dohody;
1.2. výměna delegací vědců a odborníků:
1.3. uskutečňování společných programů a projektů v oblasti lesního hospodářství a rovněž realizace společného studia otázek oboustranného zájmu,
2. Další
 
 Nahoru