Input:

14/1967 Sb., Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb. Garance

č. 14/1967 Sb., Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
POKYNY
Státní plánovací komise a ministerstva financí
ze dne 22. prosince 1966,
kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
Státní plánovací komise a ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 a 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterými se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření rozpočtovými prostředky:
Metodické pokyny pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb. se mění a doplňují způsobem dále uvedeným.
I.
1. V článku 3 odst. 3 písm. 1. b/bb i v dalším textu se slova „předací ceny“ nahrazují slovy „ceny zahraničního obchodu franko československé hranice (zkratka FCO)“.
2. V článku 25 se za odstavec 1 vkládá odstavec 1a, který zní:
„(1a) K vyjádření objemu produkce výrobků, na něž se vztahují zásady cenové tvorby platné pro kategorie volných a limitovaných cen, se pro ocenění výrobků použije:
a) v kategorii volných cen předpokládaná průměrná realizační velkoobchodní cena, popř. cena výchozího období, jíž pro plán na rok 1967 je velkoobchodní cena tvořená na základě cenové přestavby k 1. lednu 1967;
b) v kategorii maximálních limitovaných cen cena na úrovni horní hranice;
c) v kategorii směrných limitovaných cen s horní a dolní hranicí stanovená směrná cena; to platí i pro limitované ceny bez stanoveného rozmezí.“
3. Článek 25 odstavec 3 zní.
„(3) Objem dodávek pro vývoz stejně jako objem dovozu se vyjadřuje v cenách zahraničního obchodu franko československé hranice (FCO). V návrhu státního plánu se objem dodávek pro vývoz stejně jako objem dovozu vyjadřuje též ve velkoobchodních cenách.“
4. V článku 25 se za odstavec 3 vkládá odstavec 3a, který zní:
„(3a) Obchodní zboží z dovozu s výjimkou spotřebního zboží pro vnitřní trh se (ve formuláři č. 02-05 řádek 13-15 a ve formuláři č. 02-07 sloupec 2-5) uvádí v cenách, které pro příslušný obchodní článek vyjadřují nabývací hodnotu.“
II.
1. Článek 88 bod 14 odstavec první zní:
„Přehled státních úkolů a ze státního rozpočtu dotovaných podnikových a oborových úkolů výzkumných a vývojových prací řešených hospodářskými organizacemi (F-20) je podkladem pro stanovení výše prostředků ze státního rozpočtu:
a) ústředním orgánům na úhradu faktur za státní úkoly, které se uvádějí na formuláři F-13 ve skupině 1. Hospodářství, oddíl 2 § 2 čl. 1 pod seskupením položek 2 služby a výdaje nevýrobní povahy,
b) hospodářským organizacím formou dotace na úhradu nákladů spojených s řešením úkolů podnikového a oborového charakteru, které se uvádějí na řádku 20 formuláře F-7.
c) hospodářským organizacím na

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací