Input:

R 14/1965; Výživné dětí Garance

č. 14/1965 Sb. rozh.
K výkladu § 99 odst. 1 zák. o rod.
(Rozhodnutí krajského soudu ze dne 7. října 1964, 9 Co 412/64.)
Okresní soud ve Znojmě nevyhověl návrhu otce na snížení výživného k nezletilému J. B., stanoveného rozsudkem téhož soudu ze dne 11. 12. 1963 částku 200,- Kčs měsíčně.
V odvolání uplatňoval otec, že mu přibyla zákonná vyživovací povinnost k manželce.
Krajský soud v Brně rozsudek soudu prvého stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti lze změnit za podmínek stanovených § 99 odst. 1 zák. č. 94/63 Sb. Je zcela nepochybné, že důležitou změnou mající význam pro novou úpravu výživného je okolnost, že povinnému přibyla zákonná vyživovací povinnost k další osobě. Jde o takovou změnu, která se v možnostech povinného projevuje okamžitě a nerozhoduje tedy časový odstup od poslední úpravy výživného, jako je tomu např. u změn ve výdělcích povinného, kde se, jsou-li tyto výdělky kolísavé, vyžaduje delší časový odstup, aby mohlo být správně posouzeno, zda vůbec došlo ke změně.
Závěr soudu prvého stupně, že v daném případě nenastaly pro krátkost časového odstupu od posledního rozhodnutí podstatné změny v poměrech, je předčasný a nemá oporu ve výsledcích řízení. Otec nezletilého dítěte uplatňoval, že se dne 18. ledna 1964 oženil a a že mu tím přibyla zákonná povinnost k manželce. Okresní soud dospěl k závěru, že nenastala změnou poměrů, aniž vůbec pro takový závěr postačující podklad. V odůvodnění svého rozhodnutí se v rozporu s ustanovením § 154 odst. 1 o. s. ř. dovolává zprávy, došlé soudu dodatečně až po vyhlášení rozsudku. Ani tato zpráva však nerozptyluje pochybnosti o tom, zda otci přibyla vyživovací povinnosti k jeho manželce. V