Input:

R 14/1965 (tr.); Pokus. Mimořádně snížení trestu odnětí svobody. Ukládání trestu Garance

č. 14/1965 Sb. rozh. tr.
Okolnost, že došlo pouze k pokusu trestného činu, nemůže sama o sobě odůvodnit snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby ve smyslu § 40 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 1965 - 10 Tz 108/64).
Rozsudkem okresního soudu v Popradu ze dne 27. 5. 1964 sp. zn. 6 T 21/64 byl obviněný R. B. uznán vinným pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 222 odst. 1 tr. zák. za použití § 40 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku.
Ke stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud tento rozsudek ve výroku o trestu zrušil a okresnímu soudu v Popradu přikázal, aby v rozsahu zrušení věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Popradu ze dne 27. 5. 1964 sp. zn. 6 T 21/64, který nabyl právní moci dne 8. 7. 1964 u soudu prvního stupně, byl obviněný R. B. uznán vinným pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tak, že dne 25. 3. 1964 v nočních hodinách po předchozí rozepři s L. Č. tohoto vícekrát bodl ze zadu nožem do hlavy, krku a do zad v místě pravé lopatky a levé hýždě a způsobil mu poranění, v důsledku kterého byl napadený do 19. 4. 1964 neschopen práce. Za to byl obviněnému uložen za použití § 40 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání jednoho roku.
Skutková zjištění, na jejichž podkladě okresní soud dovodil vinu obviněného pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák., jsou správná a odpovídají