Input:

14/1964 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965 Garance

č. 14/1964 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 3. února 1964
o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965
V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby, i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna k svému oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů (§ 11 č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby) usnesením ze dne 29. ledna 1964 č. 56, že
1. v roce 1964 a 1965 se provádějí tyto přesuny pracovní doby: sobota 2. května 1964 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na ni připadající se přesouvá na čtvrtek 30 dubna 1964; pracovní doba připadající na čtvrtek 30. dubna 1964 se přesouvá na neděli 3. května 1964; sobota 2. ledna 1965 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na ni připadající se přesouvá na čtvrtek 31. prosince 1964; pracovní doba připadající na čtvrtek 31. prosince 1964 se přesouvá na neděli 3. ledna 1965;
2. tyto přesuny pracovní doby se netýkají pracovišť nepřetržitě provozovaných;
3. jiné přesuny pracovní doby v letech 1964 a 1965 se nebudou provádět.
Vláda dále uložila
1. radám krajských a okresních národních výborů zajistit autobusovou a místní dopravu pracujících a žáků a provoz jeslí, mateřských škol, školních družin a klubů;
2. ministru dopravy zajistit železniční dopravu pracujících a žáků;
3. řediteli Ústřední správy spojů zajistit službu