Input:

14/1962 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky Archiv

č. 14/1962 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 17. ledna 1962,
kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministry stanoví podle § 190 odst. 1 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Ustanovení § 5 vyhlášky č. 225/1959 Ú. l., o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky, se mění takto:
1. § 5 odst. 1 zní: „Poddodavatel je povinen na žádost výrobce popřípadě řešitele uzavřít smlouvu o poddodávkách určených pro úkoly obsažené v plánech vědecko-výzkumných prací nebo v plánech vývoje, osvojení a zavedení výroby nových