Input:

R 14/1961 (tr.); Doprava. Křivá výpověď. Nepravdivý znalecký posudek. Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Ublížení na zdraví Garance

č. 14/1961 Sb. rozh. tr.
Trestný čin křivé výpovědi po objektivní stránce předpokládá, aby byla uvedena nepravda o podstatných okolnostech nebo aby takové okolnosti byly úmyslně zamlčeny.
Podstatné okolnosti ve smyslu § 161 odst. 1 tr. zák. jsou všechny okolnosti, které mohou mít vliv na rozhodnutí soudu, zejména na výrok o vině či trestu.
Porušení předpisů o zastavení, zmírnění rychlosti jízdy apod. za situace vytvořené vjezdem na hlavní silnici, železniční přejezd, nepřehlednou zúženou zatáčku apod. je zpravidla porušením důležité povinnosti ve smyslu § 221 odst. 2 nebo 222 odst. 2 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Č. Budějovicích z 19. dubna 1960 - 2 To 99/60.)
Obžalovaný v objektu Spojeného velkoobchodu vjel na motocyklu nepřiměřenou rychlostí po nesprávné straně vozovky do nepřehledné a zúžené zatáčky, v níž se srazil s protijedoucím motocyklistou, který utrpěl těžké smrtelné zranění, jemuž později podlehl. Po zahájení vyšetřování naváděl obžalovaný občana M., aby při vyšetřování před vyšetřujícím orgánem jako svědek uvedl, že mu motocykl, na kterém havaroval, půjčil.
Lidový soud v Dačicích uznal obžalovaného vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 2 tr. zák. a pokusem návodu k trestnému činu křivé výpovědi podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 1, § 161 odst. 1 tr. zák. a odsoudil ho podle § 222 odst. 2 tr. zák. za použití § 22 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody na 2 (dva) roky nepodmíněně. Podle § 51 odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zák. vyslovil u obžalovaného zákaz řízení motorových vozidel na dobu osmi roků.
Podle § 224 odst. 2, 4 tr. ř. vyslovil soud povinnost, aby obžalovaný nahradil OÚNZ Dačice škodu způsobenou činem, tj. náklady léčení S. v částce 50 Kčs do 15 dnů.
Poškozená manželka zemřelého S. byla podle § 244 odst. 2 tr. ř. odkázána s nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Č. Budějovicích k odvolání obžalovaného napadený rozsudek ve výroku, jímž byl obžalovaný uznán vinným pokusem návodu k trestnému činu křivé výpovědi podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 1, § 161 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu zrušil a uznal ho vinným pokusem návodu k přestupku nepravdivých údajů podle § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 91 odst. 1 tr. zák. spr. a uložil mu stejné tresty jako lidový soud.
Z odůvodnění:
Obžalovaný se v podaném odvolání domáhá jednak zrušení rozsudku a svého zproštění z obžaloby pokud byl uznán vinným pokusem návodu k trestnému činu křivé výpovědi podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 1, § 161 odst. 1 tr. zák. a pokud jde o způsobené smrtelné zranění při srážce s motocyklistou Š. posouzení tohoto jednání jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. Namítá, že zjištění lidového soudu o rychlosti před srážkou, nejsou správná, neboť svědkové S. i V. tuto rychlost jen odhadli. Nejsou správní ani zjištění o jízdě obžalovaného po nesprávné straně vozovky. Právě překážka na pravé straně vozovky ve směru jízdy Š. svědčí tomu, že týž se dostal na nesprávnou stranu a jedině tak došlo pak ke střetu na pravé polovině vozovky ve směru jízdy