Input:

č. 14/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 14/1960 Sb. rozh. tr.
Zastavení trestního stíhání podle § 199 odst. 2 tr. ř. z důvodů uvedených v § 192 odst. 2 písm. a) tr. ř. a předání věci k projednání kolektivu pracujících odpovídá usnesení IV. Všeodborového sjezdu zejména pokud jde:
1. o soustavné posilování výchovné a organizátorské práce odborové organizace mezi pracujícími,
2. o vedení pracujících k socialistickému poměru k práci,
3. o opatření k upevnění pracovní kázně a ke zvýšení ochrany majetku v socialistickém vlastnictví,
4. o péči o zvyšování socialistického uvědomění,
5. o dodržování pracovně právních předpisů.
(Rozhodnutí lidového soudu v Teplicích z 30. října 1959 - 1 T 227/59.)
Mladistvý, nar. v lednu 1942, byl žalován, že dne 3. července 1959 na pracovišti odcizil ke škodě spoludělníka motocykl Pionýr a že na tomto motocyklu jezdil, ač neměl potřebné oprávnění k řízení motocyklu, a že se tím dopustil jednak trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a jednak přestupku podle § 144 odst. 1 písm. c) tr. zák. spr. o ochraně silničního provozu.
Lidový soud v Teplicích rozhodl při předběžném projednání obžaloby podle § 199 odst. 2, § 192 odst. 2 písm. a) tr. ř., že trestní stíhání mladistvého zastavuje a věc předá kolektivu pracujících na dole Dukla v Pozorce, okr. Teplice (soudružskému soudu) k dalšímu projednání.
Z odůvodnění:
Mladistvý čin doznává s tím, že nechtěl motocykl si ponechat trvale, nýbrž, že se chtěl na něm jenom svézt. Motocykl byl za dva dny poškozenému v pořádku vrácen, mladistvý pochází z dělnické rodiny, je zaměstnán jako topič na lokomotivě na dole Dukla v Pozorce, okr. Teplice, dosud nikdy trestán nebyl, podle zprávy OPM v Teplicích je dobrosrdečné povahy, ochotný vůči rodičům, není však