Input:

14/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních Garance

č. 14/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. dubna 1956,
kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, se doplňuje a zní:
„(3)  President republiky, vláda nebo její členové a vedoucí ústředních orgánů státní správy mohou projevovat veřejné uznání. Podrobnosti určí vláda nařízením, které vydá se souhlasem presidenta republiky a v němž může také stanovit, kdy s veřejným uznáním jsou spojena přednostní práva, výhody a zvláštní pocty nebo peněžní a jiné odměny.”
Čl. II.