Input:

R 14/1956 (tr.); Garance

č. 14/1956 Sb. rozh. tr.
Pri srážke trolejbusu obsadeného cestujúcimi s iným stojacím vozidlem (prázdnym nákladným autom) bude z hľadiska spôsobenia všeobecného nebezpečenstva (§ 190 ods. 1, § 192 ods. 1 tr. zák.) záležať na okolnostiach prípadu, najmä na tom, akou rýchlosťou trolejbus išiel tesne pred nárazom. Ak mal v konkrétnom prípade trolejbus iba nepatrnú rýchlosť, neišlo o všeobecné nebezpečenstvo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. októbra 1955, 2 Tz 151/55.)
Obvinený vodič trolejbusu bol obžalovaný, že viedol trolejbus a pritom nedostatočne pozoroval jazdnú dráhu a na poliatej vozovke použil neskoro brzdy, následkom čoho narazil s úplne obsadeným trolejbusem do nákladného auta ČSD, pričom vznikla na obidvoch vozidlách škoda asi 1000 Kčs a že cestujúci v trolejbuse boli vydaní nebezpečenstvu smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví a cudzi majetok v nebezpečenstvo škody vo veľkom rozsahu.
Ľudový súd v Bratislave trestné stíhanie obvineného vzhľadom na čl. VI. č. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 9. mája 1955 podľa § 166 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavil, lebo posúdil zažalovaný skutok ako trestný čin poškodzovania národného majetku podľa § 246 tr. zák. Zhľadal totiž nedbanlivosť obvineného v tom, že hoci tento videl včas, že kropiaci voz polieva vozovku, neprispôsobil včas rýchlosť jazdy brzdou tejto okolnosti. Ľudový súd nedošiel k názoru, že konaním obvineného boli vydaní ľudia v nebezpečenstvo smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo majetok v nebezpečenstvo škody veľkého rozsahu, pretože uveril obhajobe obvineného potvrdenej výpoveďou vypočutého svedka, že trolejbus narazil do zadnej časti nákladného auta rýchlosťou iba 5 km za hodinu a že pravá predná hrana karosérie trolejbusu bola iba celkom nepatrne nárazom stlačená a že poškodené nákladné auto, majúc zasunutý prvý prevodový stupeň, nárazom na mokrej vozovke sa posunulo iba o jeden meter. K zraneniu žiadneho cestujúceho nedošlo.
Krajský súd v Bratislave na