Input:

č. 14/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 14/1955 Sb. rozh. obč.
Zakázat styk s dítětem je možno jen rodiči, který byl zbaven rodičovské moci.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. září 1954, Cz 413/54.)
U lidového soudu bylo prováděno řízení ohledně výchovy a výživy nezletilé, a to jednak vzhledem k tomu, že rodiče této nežijí spolu, jednak i pro případ rozvodu manželství rodičů nezletilé.
Lidový soud civilní v Praze svěřil nezletilou do výživy a výchovy matce, a to i pro případ rozvodu manželství rodičů. Otec dítěte byl uznán povinným platit na úhradu osobních potřeb nezletilé částku 200 Kčs měsíčně. Ve výroku svého rozhodnutí soud prvé stolice zároveň vyslovil, že se otci nepovoluje styk s nezletilou. Toto posléze uvedené rozhodnutí odůvodnil soud tím, že nelze dítě svěřit otci, a to ani k občasnému styku, což ostatně navrhuje také ÚOM, jakož i opatrovnice dítěte.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením lidového soudu, pokud jím bylo vysloveno, že se otci nezletilé nepovoluje styk s nezletilou, byl porušen zákon, usnesení v tomto rozsahu zrušil a věc vrátil lidovému soudu k novému jednání a