139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

139/2017 Sb.  Nařízení vlády o plánování obrany státu

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 139/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2017
o plánování obrany státu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., (dále jen „zákon“):
Plány obrany státu
§ 1
Plány obrany státu jsou dokumenty, jimiž je stanoven soubor věcných, organizačních a personálních opatření určených k přípravě, řízení a organizaci zajišťování
a) obrany státu,
b) plnění mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně,
c) podílu ozbrojených sil na činnostech
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru