139/1993 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 139/1993 Sb.
[zrušeno č. 372/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 21. dubna 1993,
kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:
§ 1
 
 Nahoru