Input:

139/1961 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962 Archiv

č. 139/1961 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 6. prosince 1961
o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962
K provedení vládního usnesení ze dne 29. listopadu 1961 č. 1017 hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
V době od 1. prosince 1961 do 31. března 1962 stanoví se tyto odchylky z ustanovení základních podmínek dodávky elektřiny (vyhláška č. 7/1959 Ú. l.) při dodávce a odběru elektřiny ve velkém:
1. Horní hranice tolerance pro překračování smluvně sjednaného množství elektřiny v